Văn hóa - Giải trí

Động Thiên Đường xác lập kỷ lục độc đáo và tráng lệ nhất châu Á

Động Thiên Đường thuộc vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng đã được Hội đồng Kỷ lục châu Á trao bằng xác lập kỷ lục “Hang động có hệ thống thạch nhũ, măng đá độc đáo và tráng lệ nhất châu Á” vào tối 20/7 tại chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2019.