Văn hóa - Thể thao

Chờ thêm nhiều hình mẫu đẹp về người CAND trên sân khấu

Sau 3 kỳ tổ chức thành công, Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” tiếp tục trở lại với kỳ tổ chức thứ IV, năm 2002, từ 16/7 đến 4/8 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội với 27 đoàn, 33 vở diễn.