Thời sự

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý dân cư

Ngày 23/4, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết đề án đơn giản thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896).