10:23 05/12/2007

Đồng chí Lê Quốc Thân - Hơn nửa thế kỷ tận tụy với cách mạng

Đồng chí Lê Quốc Thân, sinh ngày 1/5/1919 tại xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Trên 50 năm tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí đã trải qua quá trình công tác và rèn luyện ở nhiều địa bàn, trên nhiều lĩnh vực, trong những điều kiện, hoàn cảnh và cương vị khác nhau.

ý kiến bạn đọc