Thời sự - Chính trị

Thành lập Ủy ban là tạo thuận lợi, chứ không tạo gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp

Sáng nay (17-7), chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ tướng nêu rõ, Ủy ban không thể là cơ quan quan liêu kiểu cũ, không thể là một cấp hành chính tạo gánh nặng cho doanh nghiệp.