Thời sự - Chính trị

Góp phần giải quyết nhiều vấn đề bức xúc về văn học nghệ thuật

Ngày 21-7, kỳ họp thứ 2 của Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật (LLPB VHNT TƯ) Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng.