Thể thao

Các đội thể thao trong mùa dịch COVID-19: Thích nghi để giữ phong độ

Khi Chỉ thị 16 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng có hiệu lực từ ngày 1-4 cũng là lúc các đội thể thao cũng như chính vận động viên (VĐV) phải có những giải pháp ứng phó linh hoạt. Tất cả cũng nhằm ít nhất giữ được nền tảng thể lực hoặc tốt hơn là giữ phong độ, để khi hết dịch có thể sớm bắt nhịp với guồng quay mới.