Thế giới phương tiện

Triệu hồi hơn 1 vạn xe sang Mercedes vì lỗi chảy dầu động cơ

Liên quan đến lỗi thất thoát dầu ở động cơ, gần 10.500 chiếc xe sang Mercedes-Benz S560 và Maybach S560 sẽ bị triệu hồi để sửa chữa, khắc phục…