virus Corona

Thủ tướng Merkel: Đức chỉ đang ở giai đoạn đầu của dịch COVID-19

Thủ tướng Merkel nói rằng kết quả khả quan mà Đức đạt được trong công tác phòng chống dịch thời gian qua là mong manh, từ đó kêu gọi người dân thể hiện sự nhẫn nại và kỷ luật.