UBND TP Đà Lạt

Đình chỉ công tác 2 Chủ tịch phường sử dụng chất kích thích

Ông Nguyễn Đình Khoa (SN 1979), Chủ tịch UBND phường 1 và ông Vũ Thành Sơn (SN 1980), Chủ tịch UBND phường 6, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bị lực lượng chức năng phát hiện tụ tập sử dụng trái phép chất kích thích.