sân bay Tân Sơn Nhất

Báo cáo Thường trực Chính phủ về "số phận" sân golf Tân Sơn Nhất

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất.