Đoàn kiểm tra

Hà Nội lập 21 đoàn kiểm tra các khoản thu đầu năm học mới

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có quyết định thành lập 21 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới 2015-2016 tại các quận, huyện, thị xã và trường trực thuộc trên địa bàn thành phố.