con gái Tổng Bí thư

Người bạn đồng môn Lê Vũ Anh - con gái TBT Lê Duẩn trong ký ức của tôi1

Là con gái của Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam, nhưng Vũ Anh sống và học tập rất đời thường, tự lực, kiên trì rèn luyện và đầy nghị lực, luôn nhẹ nhàng và duyên dáng...