biểu diễn phản cảm

Ngăn chặn trò biểu diễn biến thái giữa Đà Lạt

Nhóm người này ăn mặc hở hang, trang điểm dị hợm với bộ phận sinh dục giả đeo lủng lẳng, có hành vi biểu diễn biến thái ngay ngoài trời.