bắt giữ

Xử lý nghiêm khắc những kẻ đưa người nhập cảnh trái phép

Vì món lợi cá nhân, nhiều người đã câu kết với nhau tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm và phải được ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh.