Thiếu tướng

Thời hoa lửa vị tướng anh hùng

Cứ đến tháng 4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh lại bồi hồi xúc động nhớ lại những ngày tháng hào hùng hoạt động điệp báo ở Hà Nội, những ngày “nếm mật nằm gai” ở chiến trường khu VI.