Thiếu tướng

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ y tế Campuchia

Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ y tế Khoá 2 -2017 (3/1/2018 đến 30/3/2018) về Chuyên khoa Mắt cho cán bộ y tế của Bệnh viện (BV) 16-5 - Bộ nội vụ Vương quốc Campuchia đã được tổ chức tại BV 30-4 vào sáng 30-3.