Công an tỉnh Lâm Đồng

Chế tài nghiêm khắc, ý thức tài xế nâng lên rõ rệt

Tại Lâm Đồng, khi Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực với những chế tài hết sức nghiêm khắc, ý thức của người tham gia giao thông đã được nâng lên rõ rệt.