Bệnh viện 30-4

Từ bệnh xá Ban An ninh Trung ương Cục đến Bệnh viện 30-4, viết tiếp những trang sử mới

Với những y bác sỹ trẻ Bệnh viện (BV) 30-4, dù chưa từng được sống trong thời khắc oanh liệt ấy của đất nước, song phát huy truyền thống vẻ vang của một đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, tiền thân là Bệnh xá Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam năm xưa, họ đã và đang nỗ lực cống hiến, thầm lặng hy sinh khi ở vị trí tuyến đầu chống dịch COVID-19, viết tiếp những trang sử mới.