Bệnh viện 30-4

542 sinh viên Đại học An ninh tham gia hiến máu cứu người

Chương trình đã thu hút hơn 1000 đoàn viên, sinh viên tham gia hưởng ứng. Trong ngày hội, có 542 đoàn viên, thanh niên đã tham gia hiến máu tình nguyện...