Quốc tế

Nhân viên kiểm phiếu Mỹ vẫn đếm phiếu sau khi "đuổi" nhân chứng về?

Trong phiên điều trần với Ủy ban Thượng viện Georgia ngày 3/12, một nhân chứng tự giới thiệu mình là “tình nguyện viên” cho đội pháp lý của ông Trump và là một luật sư, Jackie Pick, đã đưa ra những gì mô tả là “bằng chứng” về gian lận bầu cử trong bang.