Kinh tế

Cần ngăn chặn, xử lý việc bán tôm hùm đất

Thời gian gần đây, tôm càng đỏ (còn gọi là tôm hùm đất) được rao bán ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước dưới dạng thực phẩm. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho rằng, đây là loài thuỷ sản ngoại lai xâm hại, không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.