Kinh tế

Hướng dẫn thu mua, tiêu thụ hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch

Bộ Công Thương vừa có công văn hướng dẫn về việc thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản vùng đang có dịch, gửi UBND các tỉnh, thành phố. Theo đó, sản phẩm hàng hóa, nông sản sản xuất và lưu thông trên địa bàn phải bảo đảm an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.