Kinh tế

TP HCM sẽ thí điểm cho phép người dân xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp1

Mặc dù các quận, huyện của TP HCM đã tăng cường kiểm soát tình trạng xây dựng trái phép, không phép bằng nhiều biện pháp, nhưng trong 6 tháng đầu năm nay, tại thành phố tiếp tục có 1.640 trường hợp vi phạm.