Kinh tế

Hà Nội công khai các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

Theo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, lần đầu Hà Nội công bố công khai danh sách 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.