Công nghệ

Hacker đe dọa, đòi tiền chuộc với Apple

Hacker (tin tặc) cảnh báo nếu Apple không bỏ ra tiền chuộc thì sẽ công bố công khai những bí mật mà chúng nắm được trong tay về Táo khuyết.