Công nghệ

10 TB dữ liệu mã hóa của Canon rơi vào tay tin tặc

Tin tặc mới đây đã thực hiện một vụ tấn công mã độc nhắm vào hệ thống máy chủ và website của Canon sau đó lấy đi nhiều TB dữ liệu quan trọng của hãng này.