Khoa học - Quân sự

Mate X bị Huawei lùi ngày phát hành

Mate X, chiếc smartphone màn gấp đầu tiên của Huawei vừa bị lùi ngày phát hành chính thức đến tháng 9 thay vì tháng 6 như dự kiến.