13:03 01/12/2017

Chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ giàu tính ứng dụng cho vùng Tây Bắc

Sáng 1-12, tại Yên Bái, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp Ban chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN), UBND tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị chuyển giao các sản phẩm khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” lần thứ nhất.

ý kiến bạn đọc