eMagazine

Những người lính tận tâm phục vụ nhân dân

Trải qua 58 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng CSND đã phát huy bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang, lập nên nhiều chiến công xuất sắc...