eMagazine

15 năm Báo điện tử CAND

15 năm một chặng đường quá ngắn so với lịch sử vẻ vang 73 năm xây dựng, rèn luyện và trưởng thành của đại gia đình Báo CAND, kỷ niệm "ngày sinh nhật" là một dịp để chúng tôi nhìn lại mình; để tri ân sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là Cục truyền thông CAND...