17:13 22/08/2019

Sinh viên tham gia hiến máu phục vụ công tác cứu chữa bệnh nhân

Ngày 22-8, tại ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 27 của sinh viên Đại học Đông Á (Đà Nẵng) đã thu về 290 đơn vị máu. Đây cũng là ngày hội hiến máu tình nguyện thứ 2 được tổ chức trong năm 2019. Tổng số đơn vị máu được thu nhận trong năm 2019 là 584 đơn vị máu để cứu chữa các bệnh nhân tại bệnh viện Đà Nẵng. 

ý kiến bạn đọc