13:54 22/06/2020

Đi du lịch mất ví, bỗng nhận lại qua đường bưu điện

Chị Thanh mở ra thì bất ngờ đó là chiếc ví cùng toàn bộ tài sản bên trong đã đánh mất khi đi du lịch tại Đà Lạt. 

ý kiến bạn đọc