Công an trong lòng dân

Choáng với "bảng vàng" học tập của nữ sinh Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND

Lê Thị Hà, học viên lớp B4 khóa D5, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND là một trong 19 thanh niên Tổng cục Chính trị CAND xuất sắc, tiêu biểu vừa được tuyên dương.