Công an trong lòng dân

Từ ngày 1/3/2021: Thêm 4 tờ báo trở thành chuyên đề của Báo Công an nhân dân

Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các Báo: An ninh Thủ đô, An ninh Hải Phòng, Công an thành phố Đà Nẵng trở thành ấn phẩm chuyên đề của Báo Công an nhân dân, do Tổng biên tập Báo Công an nhân dân làm Tổng biên tập.