Bạn đọc

Xử lý hành vi lấn sông Đa Nhim để chiếm đất

UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đã chỉ đạo UBND xã Phú Hội và các phòng chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp san lấp, lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Đa Nhim qua địa bàn thôn Phú Thịnh, xã Phú Hội.