Bạn đọc & CAND

Viết tiếp bài “Khách hàng điêu đứng vì dự án Alma - Nha Trang”

Sau khi Báo CAND số ra ngày 6-9 đăng tải bài viết “Khách hàng điêu đứng vì dự án Alma - Nha Trang”, tòa soạn tiếp tục nhận được nhiều đơn của khách hàng trên cả nước liên quan đến việc ký hợp đồng Sở hữu kỳ nghỉ tại dự án này. Tuy nhiên theo phản ánh của những khách hàng này, bên cạnh những người bị lừa để ký vào hợp đồng còn có những người tự nhiên phải chịu trách nhiệm cho những hợp đồng “từ trên trời rơi xuống”, thậm chí có người không ký vào hợp đồng nào mà vẫn có chữ ký ở 6 hợp đồng.