17:46 11/11/2019

24,2 triệu USD xây dựng nhà máy điện mặt trời Sê San 4

Khoản tài trợ không bảo lãnh của Chính phủ này nằm trong chiến lược của AFD hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng sang năng lượng tái tạo phát thải ít các bon, theo đúng những cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp ước Paris.

ý kiến bạn đọc