08:25 02/06/2016

Người thầy giáo hơn 20 năm nuôi chữ nơi miền ngược

Tôi hỏi thầy Trọng bao giờ về lại miền xuôi? Thầy khẽ bảo, đã “lỡ” gắn bó với nơi này rồi! Trên suốt chặng đường về, tôi tự hỏi, sao hơn 20 năm qua có rất nhiều cơ hội, nhưng thầy Trọng vẫn không về xuôi? Có lẽ với người thầy giáo ấy, tình yêu có lối đi riêng…

ý kiến bạn đọc