Cuộc sống muôn màu

Bộ lạc sống trên cây cao 50m tách biệt với thế giới

Bộ lạc sống trên cây cao 50m bằng nhà 20 tầng leo như vượn, không quần áo và ăn côn trùng sâu bọ.