Cuộc sống muôn màu

Kỳ quái hoạt động “tĩnh tâm dưới huyệt mộ” của một trường đại học

Khi nằm xuống huyệt mộ, các sinh viên không được phép mang theo điện thoại, sách hay bất cứ phương tiện giải trí nào nhằm giúp họ tập trung, tĩnh tâm hơn và suy nghĩ cũng sâu sắc hơn…