07:48 08/03/2021

Khả năng chấm dứt đại dịch trong tầm tay

Sự xuất hiện của các loại vaccine từ cuối năm 2020 và gần đây là tế bào T "sát thủ" đã mang lại hi vọng mới về khả năng chấm dứt đại dịch COVID-19 trong tầm tay.

ý kiến bạn đọc