Tin Media

Trang trọng phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Như CAND online đã đưa tin, sáng nay diễn ra phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu chính thức, đại diện gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước, đây là đại hội có số lượng đại biểu tham dự đông nhất trong 13 kỳ Đại hội của Đảng...